Czy kierowca może robić więcej przerw niż przewidują przepisy?

Do czasu pracy kierowcy zalicza się szereg czynności wykonywanych w związku z zatrudnieniem, m.in. prowadzenie pojazdu, załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem, czynności spedycyjne, inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy oraz niezbędne formalności administracyjne. Firmy muszą organizować pracę kierowców tak, aby nie naruszać przepisów o czasie prowadzenia, obowiązkowych przerwach oraz odpoczynkach. Zgodnie z rozporządzeniem WE 61/2006, kierowca zobowiązany jest do przerw, których liczba i długość podana jest jako minimalna. W związku z tym nie ma przeszkód prawnych, aby liczba przerw została zwiększona, a sam czas przerwy wydłużony. Jednak warto mieć na uwadze zarówno interes pracodawcy, jak i swój własny. Należy pamiętać, że przerwa nie może być krótsza niż 15 minut. Nie jest natomiast niezgodna z przepisami trwająca 60 minut przerwa po 15 minutach jazdy. Według ustawy o czasie pracy kierowców każdemu zatrudnionemu na umowę o pracę kierowcy przysługuje 15 minut przerwy za każde 6 godzin jazdy. Przerwa ta wliczana jest do czasu pracy. Pozostałe przerwy rozlicza się jako dyżur, a wynagrodzenie za nie wynosi minimum 50% ustalonej stawki za godzinę. Przykładowo jeśli kierowca prowadził pojazd przez 7,5 godziny, robiąc 30- minutowe przerwy co 1,5 godziny, to łączny czas przerw wynosi 2 godziny. Z tego 15 minut wliczane jest do czasu pracy, a pozostała 1 godzina i 45 minut liczona jest jako dyżur. Dla załogi dwuosobowej prowadzącej pojazd doba trwa maksymalnie 30 godzin. W przypadku takiej załogi standardowe okresy prowadzenia pojazdu są następujące: 4,5 h – I kierowca, 4,5 h – II kierowca, 4,5 h – I kierowca, 4,5 h – II kierowca , 12 h – odpoczynek. Podczas prowadzenia pojazdu przez dwóch kierowców nie są wymagane powyższe okresy przerw, ponieważ czas oczekiwania oraz czas nie poświęcony na prowadzenie pojazdu nie jest określany jako czas wykonywania pracy. Należy pamiętać, że w przypadku załogi dwuosobowej nie jest dopuszczalny odbiór odpoczynku przez jednego z kierowców, poczas gdy pojazd jest prowadzony przez drugiego kierowcę. Czy nadmierne korzystanie z przerw może wiązać się z konsekwencjami dla kierowcy? Z punktu widzenia przepisów liczba i długość przerw nie jest limitowana. Jeśli jednak suma czasu przerw jest większa niż suma czasu jazdy w ciągu dnia, może to wzbudzać wątpliwości inspektora PIP. Zdarzają się sytuacje, w których mimo tego, że tachograf rejestruje przerwę, kierowca np. czeka na rozładunek, więc jest to jego czas pracy. Poza tym trzeba mieć na uwadze fakt, że częste i długie przerwy mogą w konsekwencji skutkować niewypracowaniem w skali miesiąca obowiązującego wymiaru czasu pracy. Pracodawca ponosi w tym wypadku szkodę, ponieważ zobowiązany będzie do wypłacenia kierowcy wynagrodzenia za pełen wymiar tego czasu. W efekcie pracodawca może uznać takiego kierowcę za nieefektywnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *