Czy można posługiwać się dwiema kartami kierowcy?

Kartę kierowcy musi posiadać każdy kierowca, który wykonuje przejazdy samochodem, będącym wyposażonym w tachograf cyfrowy. Taka karta rejestruje czas pracy i przebieg jazdy. Każde Państwo Członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek wydania elektronicznej karty do tachografów cyfrowych.

Czy kierowca może mieć dwie karty?

W artykule 87 ustawy o transporcie drogowym można znaleźć informację, która mówi, że kierowca po uzyskaniu karty powinien zawsze mieć ją przy sobie, a poza tym musi ją okazywać na żądanie uprawnionego do tego organu kontroli.

Zgodnie z rozporządzeniem kierowca może mieć tylko jedną ważną kartę kierowcy, która powinna być jego kartą imienną. Na mocy art.24 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o systemie tachografów cyfrowych (Dz.U. Nr 180, poz.1494 i z 2007r. Nr 99, poz.661) jest zabronione posiadanie więcej niż jednej karty i podlega karze grzywny, która wynosi 500 zł. Kiedy osoba kontrolująca wykryje, że posiadamy dwie karty, to sprawa może zostać skierowana do sądu rejonowego. Do tego kierowca może być przesłuchany w charakterze świadka pod rygorem odpowiedzialności karnej, która wynika ze składania fałszywych zeznań w związku z posługiwaniem się cudzą kartą.

Karta, której nie jesteśmy właścicielami, zostanie zatrzymana przez inspektora, a następnie jest ona przekazywana dalej do organu, który wydał kartę, czyli do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, a tam zostaje unieważniona i zniszczona.

Poza tym zabronione jest używanie karty uszkodzonej lub takiej, której upłynął okres ważności. Jeśli mamy wydaną nową kartę w miejsce starej, to ta nowa karta zawiera ten sam numer, ale indeks będzie zwiększony o jeden.

W przypadku cofnięcia lub zawieszenia karty przez Państwo Członkowskie, które jest inne niż państwo wydające kartę, to państwo dokonujące zawieszenia lub cofnięcia musi zwrócić taką kartę władzom państwa, które ją wydało. Do tego konieczne jest wskazanie powodów zwrotu karty zgodnie z Rozporządzeniem 3821/85 art. 14,4 c.

Konsekwencje prawne dla kierowcy w związku z używaniem więcej niż jednej karty

Zgodnie z załącznikiem numer 1 do ustawy o transporcie drogowym za niepokazanie karty do kontroli grozi grzywna w wysokości 500 zł. Natomiast, jeżeli jednocześnie będziemy używali kilku wykresówek lub kilku kart kierowcy, to grozi nam kara w wysokości 2000 zł.

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych można znaleźć informację, że osoba będąca kierowcą pojazdu samochodowego, który jest objęty obowiązkiem wyposażenia w tachograf cyfrowy, podlega karze grzywny w następujących przypadkach:

  • używa więcej niż jednej karty kierowcy;
  • prowadzi samochód i posługuje się cudzą lub nieważną kartą kierowcy;
  • prowadzi pojazd bez karty kierowcy;
  • nie zgłosił uszkodzenia lub zgubienia karty;
  • nie zwrócił uszkodzonej karty do podmiotu wydającego takie karty;
  • odmówił pokazania karty kierowcy na żądanie uprawnionego organu kontrolnego;
  • po zakończeniu przewozu, ale bez użycia karty, która działała źle, została zniszczona, zgubiona lub skradziona, nie zrobił wydruku danych z tachografu cyfrowego, a były to informacje, które zawierały okresy rejestrowane przez tachograf, ale też nie zaznaczył szczegółów, pozwalających na jego identyfikację, a także nie podpisał wydruku.

Wysokość grzywny za te naruszenia nie może przekroczyć 10 000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *