DMC a przerywany czas pracy

W jakich okolicznościach i jakich warunkach pracownik zatrudniony w firmie transportu drogowego może skorzystać z przysługującej mu przerwy? Nowelizacje prawne, które opisują nowy system przerywanego czasu pracy. Wyjątkowe sytuacje, kiedy pracownik nie może skorzystać z nowo wprowadzonego systemu.

Normy czasu przerywanego

Zasady i kwestie systemu przerywanego okresu pracy zostały unormowane w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców. Zatrudniony pracownik swoją pracę w systemie przerywanym świadczy w oparciu o uzgodniony wcześniej z góry plan, w ramach którego istnieje możliwość zaplanowania jednej przerwy w ciągu każdego dnia pracy. Warunkiem jest odpowiednie dostosowanie wspomnianej pauzy. Nie może ona trwać dłużej niż 5 godzin i musi zostać zaplanowana w ten sposób, aby łącznie z czasem pracy nie przekraczała 13 godzin. Warto dodać, że kierowca podczas okresu przerwy sam może dysponować swoim czasem za, który i tak otrzyma wynagrodzenie. Analogiczne ograniczenie ma na celu bezpieczeństwo kierowcy, dzięki któremu będzie on bez problemu mógł odebrać jedenastogodzinny odpoczynek podczas całej doby. Troszkę inaczej sprawa wygląda przy kierowcach wykonujących przewozy regularne. W takim przypadku przerwa może zostać przedłużona do 6 godzin, warunkiem jest jednak czas pracy, który nie może wówczas przekroczyć 7 godzin w ciągu jednej doby. Zgodnie z oficjalnymi przepisami za czas przerwy, pracownik może skorzystać z prawa do wynagrodzenia w wysokości: połowy wynagrodzenia zasadniczego, połowy stawki godzinowej lub 60% wynagrodzenia, w przypadku, gdy nie zostało ono precyzyjnie określone w stawce godzinowej lub miesięcznej. Z dniem 23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja dotycząca przerywanego czasu pracy. Dzięki zaktualizowanym normom została rozszerzona grupa pracodawców, u których powstała możliwość wprowadzenia tego systemu.

Przeszkody w stosowaniu systemu przerywanego czasu

Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje. Nie można wdrażać tego systemy jedynie w kilku przypadkach, np. gdy pracownik jest objęty równoważnym systemem czasu pracy uwzględnionym w umowie, systemem skróconego tygodnia, pracy weekendowej czy pracy w ruchu ciągłym. Przepisy przestrzegają o zakazach łączenia przerywanego czasu pracy z opisywanymi wyżej systemami. Oczywiście ma to związek z przedłużonymi dniami roboczymi, które w nich występują. W pozostałych przypadkach nie istnieją żadnego rodzaju ograniczenia. Ustawa, która decyduje o czasie pracy zatrudnionych w firmach transportowych ma ciągłe zastosowanie niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, którym przemieszcza się dany kierowca. Zbliżone orzeczenie wydał w 2009 roku Sąd Najwyższy przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej. Sąd orzekł, że stosowanie przerywanego czasu pracy jest niezależne od DMC pojazdu, który jest prowadzony przez kierowcę zatrudnionego w transporcie drogowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *