Dodatek kierowcy za pracę w nocy

Specyfika pracy kierowców, zwłaszcza tych zatrudnionych przy przewozach materiałów szczególnie niebezpiecznych, wymaga często pracy w nocy. Jak wiadomo, za tego typu usługi pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Na podstawie jakich przepisów ustalić które godziny doby należą do nocy, a które nie? Ile wynosi dodatek kierowcy za pracę w godzinach nocnych? Przez jak długi czas zatrudniony w nocy może pracować? Kiedy należy wypłacić takiemu pracownikowi wynagrodzenie? Gdzie znaleźć dodatkowe i najbardziej wiarygodne informacje na ten temat?

Jaka jest definicja zatrudnionego w nocy?

Ryczałt za godziny nadliczbowe i nocne jest dla kierowców na etacie ściśle określony w art. 151 par. 2 kodeksu pracy. Zgodnie z przyjętą normą, zatrudnionym wykonującym pracę w nocy jest pracownik, którego rozkład czasu pracy wynosi nie mniej niż 3 godziny nocne. Przepis działa analogicznie w przypadku, w którym przynajmniej ćwierć czasu pracy podwładnego w okresie rozliczeniowym przypada na godziny nocne.

Jak określić na które godziny przypada noc, a na które nie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za porę nocną uznaje się okres czasu pomiędzy godziną 21.00 a 7.00. W wyjątkowych sytuacjach prawo dopuszcza uznanie innego przedziału godzinowego za noc, jednak tylko i wyłącznie w przypadku wyraźnego zaznaczenia tego faktu w regulaminie pracy, układzie między zakładowym lub/i innych tego typu dokumentach. ( Zgodnie z orzeczeniem Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2011 r., MR-1-mg-061–379/11 , w odniesieniu do kierowców, regulacja godzin nocnych w regulaminie pracy w przypadku gdy dany zakład ma obowiązek go wydawać)

Ile powinien wynosić ryczałt za pracę w nocy dla kierowcy?

Wysokość dodatku za pracę w nocy powinna być obliczona w oparciu o prognozowaną liczbę godzin, które zatrudniony może przepracować w nocy. Standardową stawką za przepracowanie każdej nocnej godziny jest dodatek w wysokości 20 %, z godzinowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (2016 – 1850 zł brutto). Dodatek należy wypłacić zatrudnionym w każdym miesiącu, zaraz po sporządzeniu ewidencji. Warto nadmienić, że jeżeli praca w nocy obejmuje godziny nadliczbowe, pracownikowi przysługują dwie odrębne stawki. Przy planowaniu czasu pracy zatrudnionych należy jednak pamiętać aby nie naruszać prawa do odpoczynków dobowych pracownika – w praktyce sprowadza się to do faktu, że czas pracy w porze nocnej nie może przekroczyć 10 godzin w ciągu doby.

Gdzie szukać bardziej szczegółowych informacji dotyczących skomplikowanych zagadnień i jednostkowych sytuacji?

Kwestie poruszane w powyższym artykule regulują: art. 131 par. 1, art. 149 par. 2, art. 1511, art. 1518 Kodeksu pracy, art. 20 ust. 3-4, art. 21 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. Nr 92, poz. 879 ze zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *