Jakie przerwy dla kierowców przy przewozie osób na trasie do 50 km?

Praca kierowcy nie jest najłatwiejsza, ponieważ odpowiada on za wszystkie osoby, które przewozi, dlatego bardzo ważne znaczenie mają przerwy, które należy robić podczas podróży. Czas pracy kierowcy to pojęcie szersze, do którego liczy się nie tylko prowadzenie pojazdu, ale również inne czynności. Do obowiązków kierowcy, który przewozi pasażerów, należy także nadzór i pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym, codzienna obsługa pojazdu, a także inne prace, które mają na celu wykonanie zadania służbowego, a także zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom i dbanie o pojazd. Poza tym zalicza się również czas, który kierowca wykorzystuje na utrzymanie pojazdu w czystości.

Jaki jest dzienny czas pracy kierowcy?

Dzienny czas pracy jest łącznym czasem prowadzenia samochodu przez kierowcę, który jest ustalany według rozkładu jazdy w ciągu dnia. Czas pracy kierowcy na trasie 50 km normuje ustawa o czasie pracy kierowców, a nie może być on dłuższy niż 10 godzin, które liczone są od zakończenia jednego dziennego odpoczynku do rozpoczęcia następnego. Można go również liczyć pomiędzy dziennym czasem odpoczynku a tygodniowym. Kierowca przewożący pasażerów może łącznie pracować w ciągu tygodnia 60 godzin, a w ciągu dwóch kolejnych tygodni czas pracy może wynieść 90 godzin. Dlatego tutaj do czasu pracy kierowcy jest liczony tylko rzeczywisty czas prowadzenia samochodu.

Jakie przerwy może mieć kierowca, który przewozi pasażerów?

Podstawę prawną, zarówno o czasie pracy kierowcy, jak i jego przerwach odpoczynku, normuje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 ze zmianami.

Kierowca, ale ten zatrudniony na umowę o pracę, może mieć 15-minutową przerwę śniadaniową, którą wlicza się do jego całkowitego czasu pracy. Natomiast kierowca, który pracuje od 6 do 8 godzin na trasie do 50 km, może mieć przerwę, ale nie krótszą niż 30 minut. W przypadku pracy dłuższej niż 8 godzin jego przerwa musi trwać przynajmniej 45 minut. Taką przerwę kierowca musi wykorzystać przed upływem 6 godzin podczas prowadzenia pojazdu w ciągu dnia. Dotyczy to zarówno kierowców zatrudnionych na umowę o pracę, jak i kierowców pracujących na umowy cywilnoprawne.

Czy można podzielić przerwy na krótsze?

Jeśli kierowca chce, może podzielić przerwę na krótsze odcinki czasu, ale nie może to być przerwa krótsza niż 15 minut. Bardzo ważne jest zaplanowanie takiego czasu kierowcy, aby podczas czasu pracy, który obowiązuje 6 lub więcej godzin były uwzględnione przynajmniej dwie przerwy po 15 minut każda. Pierwsza z tych przerw będzie stanowiła dopełnienie krótszymi okresami do przepisowych 30 lub 45 minut. Natomiast druga z nich to będzie przerwa śniadaniowa, która jest wliczana w całości do czasu pracy.

W ustawie o czasie pracy kierowców przewidziano również indywidualne rozkłady pracy, które mogą mieć róże godziny rozpoczynania i kończenia pracy w danym dniu. W związku z tym kierowca w każdym dniu może o innej porze zaczynać i kończyć pracę, ale i tak konieczne jest uwzględnienie odpowiednich przerw na odpoczynek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *